Vi tilbyr

Våre ansatte har ulik utdanning og praksis innen regnskap, økonomi og skatt.
Vi har lang erfaring og er autoriserte regnskapsførere med spisskompetanse på forskjellige fagfelt.
Vi skreddersyr hvert enkelt oppdrag etter kunden sitt behov.

 

Regnskap
Vi fører regnskapet ditt, lager rapporter og følger opp utviklingen av virksomheten.

 

Rådgivning
Ved oppstart/endring/nedlegging av bedrifter er det mange valg som skal vurderes.
Det finnes ingen fasit, men vi kan bidra slik at du får vurdert ulike alternativer og konsekvenser.

 

Lønn
Vi har nødvendig kompetanse og oppdatert programvare for at dine ansatte skal få lønn på korrekt måte og at formelle krav følges.

 

Fakturering
Det er viktig at bedriftene har gode rutiner ved fakturering.
Vi kan hjelpe deg å lage rutiner eller vi lager selve fakturaen og sender den.

 

Skattemelding
Skattemessige disponeringer og hva som er skattepliktig/fradragsberettiget vurderes. Ut fra kundens og de offentliges informasjon, fylles skattemelding ut og sendes elektronisk.

 

Spesielt for landbruk
Vi er oppdatert på økonomiske tema for næringen og har spesialverktøy for jordbruk

  • Vi kjører nøkkeltallsanalyser
  • Lager driftsplaner for planlegging
  • Hjelper til med ulike søknader, blant annet til Innovasjon Norge
  • Takserer landbrukseiendommer
  • Foretar generasjonsskifte