Velkommen til Tysvær Økonomi Hva kan vi tilby Nyttige linker Mer om oss i Tysvær Økonomi Våre medarbeidere Tysvær Økonomi Kontaktinformasjon

regnskap m/oppfØlging

Økonomisk rÅdgiving

lØnn

fakturering

kontortjenester

ligningspapirer

spesielt for landbruk

ELEKTRONISK BILAG

Min side duett

Regnskap m/oppfølging

Vi fører regnskapet ditt, lager rapporter og følger opp utviklingen av virksomheten.

Vanlige oppgaver:

 • Hjelp til å vite hvilke bilag som skal med i regnskapet
 • Registrering av bilag
 • Avstemming av regnskap(bankkontoer,
  kunder, leverandører osv)
 • Formidle kunnskap for å kunne lese
  rapporter osv...
 • Rapportering etter lovkrav og ønsker fra
  kunden

Tysvær Økonomi er medlem av NARF