Velkommen til Tysvær Økonomi Hva kan vi tilby Nyttige linker Mer om oss i Tysvær Økonomi Våre medarbeidere Tysvær Økonomi Kontaktinformasjon

regnskap m/oppfØlging

Økonomisk rÅdgiving

lØnn

fakturering

kontortjenester

ligningspapirer

spesielt for landbruk

ELEKTRONISK BILAG

Min side duett

Økonomisk rådgiving

Ved oppstart/endring/nedlegging av bedrifter er det
mange valg som skal vurderes.

Det finnes ingen fasit, men vi kan bidra slik at du får vurdert ulike alternativer og konsekvenser.
Det er greit å vite hvordan skattereglene virker før du foretar endringer i driften.

Budsjett er viktig for å planlegge driften fremover.
Da har du et verktøy for å vurdere konsekvenser av
endringer eller investeringer.

Ulike rådgivingsoppdrag:

  • Skatt
  • Valg av selskapsform
  • Start, endring, slutt eller generasjonsskifte i firma
  • Nye investeringer
  • Budsjettering
  • Samtalepartner

Tysvær Økonomi er medlem av NARF