Velkommen til Tysvær Økonomi Hva kan vi tilby Nyttige linker Mer om oss i Tysvær Økonomi Våre medarbeidere Tysvær Økonomi Kontaktinformasjon

regnskap m/oppfØlging

Økonomisk rÅdgiving

lØnn

fakturering

kontortjenester

ligningspapirer

spesielt for landbruk

ELEKTRONISK BILAG

Min side duett

Min side Duett

Duett.no MinSide er en portal der regnskapsfører
kan gi sine kunder tilgang til deres egne regnskap. Gjennom dialog og samarbeid med regnskapsfører vil MinSide øke kundens nytteverdi av regnskapskontorets tjenester.

MinSide er online, oppdatert og lett å bruke. I MinSide får kundene løpende tilgang til oppdaterte rapporter, noe som gir innblikk i og forståelse av eget regnskap. På den måten blir et oppdatert regnskap i større grad et styringsverktøy for den enkelte kunde.

Kunden kan registrere og sende ut fakturaer.
Utgående fakturaer kan sendes som EHF, PDF (i e-post) eller skrives ut. Fakturaen blir automatisk bokført på perioden basert på fakturadato.

Min side Duett, klikk her

Fakturering
Kunden kan registrere og sende ut fakturaer.
Utgående fakturaer kan sendes som EHF, PDF (i e-post) eller skrives ut. Fakturaen blir automatisk bokført på perioden basert på fakturadato. Regnskapsføreren slipper da å føre disse i regnskapsprogrammet.
Ved hjelp av KID- nummer kan innbetalinger oppdateres jevnlig og gir en bedre oversikt over hvem som har betalt og ikke. Da kan det også oftere sendes ut purringer.

Betaling
Det er også mulighet til å betale fakturaene gjennom Min Side Duett. Regnskapsføreren legger inn fakturaen klar med KID og kontonummer. Det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne disse med BankID og de blir automatisk lagt til forfall i banken. Betalingene blir automatisk overført til regnskapsprogrammet.

Tysvær Økonomi er medlem av NARF