Velkommen til Tysvær Økonomi Hva kan vi tilby Nyttige linker Mer om oss i Tysvær Økonomi Våre medarbeidere Tysvær Økonomi Kontaktinformasjon

regnskap m/oppfØlging

Økonomisk rÅdgiving

lØnn

fakturering

kontortjenester

ligningspapirer

spesielt for landbruk

ELEKTRONISK BILAG

Min side duett

Lønn

Dine ansatte ønsker lønn på korrekt måte og
alle formelle krav må følges. Vi har nødvendig
kompetanse og oppdatert programvare.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Registrering av lønn
 • Utsending av lønnsslipper på e-post eller papir
 • Oversending av bankliste eller overføring av fil
  til bank
 • Offentlig rapportering av skattetrekk og
  arbeidsgiveravgift
 • Rapportering til arbeidstakerregisteret
 • Lønns og trekkoppgaver
 • Elektronisk overføring av lønnskostnader til regnskapsprogram
 • Hjelp til spørsmål som er lønnsrelatert
 • Rapportering til pensjonsordninger

 

 

 

 

Tysvær Økonomi er medlem av NARF