Velkommen til Tysvær Økonomi Hva kan vi tilby Nyttige linker Mer om oss i Tysvær Økonomi Våre medarbeidere Tysvær Økonomi Kontaktinformasjon

regnskap m/oppfØlging

Økonomisk rÅdgiving

lØnn

fakturering

kontortjenester

ligningspapirer

spesielt for landbruk

ELEKTRONISK BILAG

Min side duett

Ligningspapirer

Både selskaper og enkeltpersoner må levere selvangivelse med vedlegg.

Skattemessige disponeringer og hva som er skattepliktig/fradragsberettiget vurderes. Ut fra kundens og
de offentliges informasjon, fylles selvangivelse ut og sendes elektronisk. Selvangivelsen gjennomgås med kunden før signering. Vi tar oppfølging overfor ligningskontor og hjelper
til med eventuell klage på ligning.

 

Tysvær Økonomi er medlem av NARF