Velkommen til Tysvær Økonomi Hva kan vi tilby Nyttige linker Mer om oss i Tysvær Økonomi Våre medarbeidere Tysvær Økonomi Kontaktinformasjon

regnskap m/oppfØlging

Økonomisk rÅdgiving

lØnn

fakturering

kontortjenester

ligningspapirer

spesielt for landbruk

ELEKTRONISK BILAG

Min side duett

Fakturering

Det er viktig at bedriftene har gode rutiner ved fakturering.
Vi kan hjelpe deg å lage rutiner eller vi lager selve
fakturaen og sender den.

Vi kan også sende ut mange like fakturaer (massefakturering), på en veldig rasjonell måte.
 
Vi kan følge opp kundene og eventuelt sende purringer.

Vanlige oppgaver:

  • Hjelp til å oppfylle formelle krav ved fakturering
  • Registrere grunnlag
  • Utsendelse på e-post eller brev
  • Elektronisk eller manuell registrering av
    innbetalinger
  • Purringer

Fakturering kan også gjøres selv ved hjelp av Min Side Duett.
Se egen punkt om Min Side Duett.

Tysvær Økonomi er medlem av NARF